How to record video

[embedyt]https://youtu.be/UALin3o3xXY[/embedyt]

 

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=WK_SoFYh5kY[/embedyt]